Top menu

Rafiki

» Bekijk mijn berichten over Rafiki

Rafiki is een uitgaansgelegenheid vanuit de Hervormde Gemeente Barneveld.

Zie www.rafikibarneveld.nl.

Ik ben betrokken geweest bij het opzetten van Rafiki (voorheen heette het Kompas maar dat liep op het eind helemaal niet meer). Daarna liep het weer erg goed.

Ik ben sinds het begin (2008) t/m oktober 2012 het hoofd van de PR commissie geweest.

Bij de start heb ik de website (incl. digitale nieuwsbrief) gemaakt op basis van een eigen onderhoudssysteem. Inmiddels heb ik die samen met Thom Hubers vernieuwd met een nieuwe vormgeving en op basis van WordPress.

Verder maakte ik regelmatig promotiemateriaal zoals posters.

Voor de diverse activiteiten die Rafiki organiseert maakte ik ook regelmatig foto’s.

Bovendien beheerde ik het Twitter account en de Facebook pagina.

Inmiddels is het overgedragen aan een nieuwe generatie.

Website

Posters (selectie)Promofilmpje